Inbjudan till möte för lansering av taxonomier och fortsatt utvecklingsarbete

Nu lanserar vi de taxonomier som kommer att tillämpas vid ingivningen till Bolagsverkets tjänst för årsredovisning, och som omfattar årsredovisning för K2, revisionsberättelse och fastställelseintyg. Vi går även igenom förutsättningar för fortsatt utveckling, samt fångar de behov och förutsättningar som finns.

Mötet arrangeras av Bolagsverket tillsammans med Bokföringsnämnden, FAR, Finansinspektionen, Skatteverket och Statistiska centralbyrån.

Tisdag den 30 maj 2017

Tid:        Kl. 9–15
Plats:     World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Programpunkter

  • Genomgång av taxonomier samt förväntningar och förutsättningar under perioden för Public Working Draft
  • Information om Bolagsverkets tjänster och testmiljöer under utvecklingsperioden
  • Dialog om det fortsatta arbetet och övriga frågor

Kaffe och lunch ingår under dagen.

Anmälan

Du anmäler dig till mötet genom att fylla i anmälan och skicka in dina uppgifter till oss.

Anmälan

Anmäl dig idag! Antalet platser är begränsat. Sista anmälningsdag är fredag den 26 maj.

Välkommen!

Nina Brede, produktansvarig, nina.brede@bolagsverket.se, 070-653 59 66

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan