Inbjudan till informations- och dialogdagar om digital inlämning av årsredovisning

Det är dags igen att träffa alla intressenter kring satsningen på digital inlämning av årsredovisning – och vi bjuder in till två nya informations- och dialogdagar. Under dagarna fokuserar vi på att återkoppla resultat, hämta in synpunkter och fortsätta dialogen. Efter de här dagarna ska alla deltagare ha fått en bra bild av förutsättningarna för arbetet och inriktningen framåt.

Dagarna arrangeras av Bolagsverket i samarbete med Bokföringsnämnden, ESV, Finansinspektionen, Riksarkivet, Skatteverket och Statistiska centralbyrån.

Dag 1, tisdag den 9 maj 2017 – möte med programvaruföretag

  • Tid: 09.00‑16.00 (14.30‑16.00 utrymme för enskilda samtal)
  • Plats: 7a Centralen, Vasagatan 7, Stockholm
  • Lokal: Omega

Under dag 1 riktar vi oss i huvudsak till programvaruföretag för att tillsammans diskutera pågående och planerade aktiviteter, användarnas behov, taxonomier, hur digitala tjänsten utvecklas samt tidplanen framåt.

Dagen baseras på dialog och utbyte kring förutsättningar och förväntan på resultat, där digital inlämning av årsredovisning är ett förstahandsval.

Målgruppen är representanter från såväl verksamhet som utveckling: medarbetare med kunskaper om årsredovisning och revisionsberättelse, strateger och beslutsfattare samt utvecklare och verkställare, designansvariga med flera.

Preliminärt program 

09.00‑09.30 Samling, kaffe
09.30‑10.30 Inledning och presentation och information om uppdraget
10.30‑11.30 Viktiga insikter från intervjuer med företagare och ombud. Dialog om hur vi tillgodoser behov för ökad digital användning
11.30‑12.30 Gemensam lunch
12.30‑13.30 Uppbyggnad och utveckling av taxonomier samt tidplan
13.30‑14.30 Digital tjänst för inlämning av årsredovisning och tekniska förutsättningar
14.30‑16.00 Kaffe och utrymme för enskilda samtal

Dag 2, onsdag den 10 maj 2017 – frukostmöte för intressenter

  • Tid: 07.30‑11.30 (10.00‑11.30 utrymme för enskilda samtal)
  • Plats: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm
  • Lokal: Omega          

Ett frukostmöte för att skapa kontakt och få aktuell information om arbetet. Mötet utgår från de insikter vi fått med oss från intervjuer med företagare och ombud, om förutsättningar och nyttor med ökad digitalisering samt möjligheten att lämna in årsredovisning digitalt.

Målgruppen är företagare, redovisningsbyråer, revisorer, bransch- och företagarorganisa­tioner samt övriga intressenter.

Preliminärt program

07.30‑ Frukost serveras
08.00‑10.00 Presentation av arbetet:
  • Om uppdraget
  • Resultat från behovsintervjuer med företagare och ombud
  • Pågående och planerade aktiviteter samt tidplan
  • Dialog om behov, förutsättningar och innehåll
10.00‑11.30 Utrymme för enskilda samtal

Anmälan

Du anmäler dig till informations- och dialogdagarna genom att fylla i anmälningsformuläret och skicka in dina uppgifter till oss.

Anmäl dig idag! Antalet platser är begränsade. Sista anmälningsdag är tisdag den 2 maj.

Anmälan

Välkommen!
Nina Brede, produktansvarig, nina.brede@bolagsverket.se , 070-6535966

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan