Dialogdagar 2016

Den 28-29 november 2016 genomförde vi, tillsammans med våra samverkansmyndigheter, information och dialog om en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar.

Syftet med dagarna var att samla privata och offentliga intressenter i den finansiella rapporteringskedjan kring årsredovisningar för att fånga behov, skapa dialog för det fortsatta arbetet samt få en aktuell bild över nuläget.

Här kan du ta del av de presentationer som föredrogs under dagarna.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan