Digital inlämning av årsredovisning

Idag saknas möjligheten att lämna in årsredovisningar digitalt till Bolagsverket. Det är vi fast beslutna att ändra på och jobbar nu för fullt med uppgiften att skapa en tjänst som i mars 2018 möjliggör digital inlämning av årsredovisningar.

Digital inlämning av årsredovisningar är ett regeringsuppdrag

I juli 2016 fick vi, Bolagsverket, uppdraget att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar av regeringen. Uppdraget genomförs i samarbete med Bokföringsnämnden, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Finansinspektionen samt i dialog med bland annat Ekonomistyrningsverket och Riksarkivet.

Bolagsverket får i uppdrag att införa digital hantering av årsredovisningar

Delrapport 2, mars 2017 – Uppdraget att införa digital hantering av finansiell information avseende årsredovisningar (471 kB)

Delrapport 1, oktober 2016 - Uppdraget att införa digital hantering av finansiell information avseende årsredovisningar (2,6 MB)

Följ vårt arbete

För att nå en så hög transparens och delaktighet som möjligt kommer vi löpande att publicera svar på de frågor som kommer in till oss. Vi kommer även löpande att dela med oss av våra tankar kring en framtida tjänst och hur vi ser på möjliga lösningar. 

För dig som är intresserad av att följa utvecklingen mot mars 2018 och en färdig tjänst har vi skapat sidan Frågor, svar och aktuellt om digital inlämning av årsredovisning.

Vi behöver dina idéer och synpunkter   

Intresset kring uppdraget och en framtida tjänst för digital inlämning av årsredovisning är mycket stort, vilket är glädjande. För oss är det väldigt viktigt att få ta del av olika idéer och tankar kring processen att digitalisera rapporteringskedjan för årsredovisningar. Tveka därför inte att höra av dig till oss om du har några idéer eller frågor!

Kontakta oss: Kontaktuppgifter - digital ingivning av årsredovisning

Vi har ett viktigt och spännande arbete framförs oss. Vi vet vad vi ska uppnå. Men för att nå fram dit är jobbet tillsammans med andra aktörer inom såväl det privata som det offentliga av största betydelse.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan