Samverkan

Bolagsverket samverkar med andra myndigheter i flera olika projekt och kring olika e-tjänster.

Bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism

Bolagsverket är en av flera myndigheter och andra aktörer som ingår i samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tillsammans mot penningtvätt och finansiering av terrorism

eSam - samarbete för digital samverkan

eSam

E-samverkansprogrammet (eSam) är ett samarbete mellan myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för digital samverkan. Samarbetet inleddes den 1 juli 2015 efter att e-delegationens uppdrag upphört.

eSamverkansprogrammet

Verksamt.se

På verksamt.se samlar Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av. Med hjälp av verksamt.se kan du exempelvis skapa en affärsplan och registrera enskild näringsverksamhet, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening och bostadsrättsförening. Verksamt.se är en del av myndighetssamarbetet Starta och driva företag.

Verksamt.se

Myndighetssamarbetet Starta och driva företag

I myndighetssamarbetet Starta och driva företag samverkar elva myndigheter med utveckling och förvaltning av gemensam information och tjänster inom området starta och driva företag. Verksamt.se, Starta företag-broschyren och Starta företag-dagen är exempel på resultat av samarbetet. De elva myndigheterna som formellt ingår i samarbetet är Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten, Patent- och registreringsverket, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Jordbruksverket, Tillväxtverket och Tullverket.

Verksamt.se

Starta företag-dagen (verksamt.se)

Starta företag (1,3 MB)

Modeller för informationsutbyten

Här hittar du beskrivningar och modeller för begrepp och information, som vi tagit fram tillsammans med andra myndigheter. Syftet med att samverka kring modellerna är att vi på ett effektivt sätt ska kunna återanvända och utbyta information mellan oss myndigheter. Genom att skapa goda förutsättningar för informationsutbyten bidrar vi till regeringens mål om en digitalt samverkande förvaltning och en enklare hantering av uppgifter för privatpersoner och företag.

Grundläggande uppgifter om företag

Minskat och förenklat uppgiftslämnande

Uppgiftslämnarservice för företag

Att företagare ibland behöver lämna samma uppgift till flera statliga myndigheter i sin dagliga verksamhet kostar pengar för både företag och myndigheter. Därför har Bolagsverket tillsammans med Skatteverket, Tillväxtverket och Uppgiftslämnarutredningen fått i uppdrag av regeringen att realisera en servicetjänst - Uppgiftslämnarservice för företag. Läs mer om det på sidan Minskat och förenklat uppgiftslämnande.

Minskat och förenklat uppgiftslämnande

Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen

Sexton olika myndigheter. Sexton olika uppdrag. Tillsammans utvecklar vi våra medarbetare och våra verksamheter i Sundsvallsregionen. Vi säkerställer kompetensförsörjning, samordnar utbildning och delar på administration. Med gemensamma krafter når vi bättre resultat, ökar kvalitén och blir mer kostnadseffektiva.

Myndighetsnätverket

Nätverket mot piratkopiering

Vi samarbetar med Patent- och registreringsverket, Konsumentverket/Konsument Europa, Läkemedelsverket, Polisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten i ett gemensamt arbete för att lyfta frågorna om piratkopiering.

De deltagande myndigheterna har olika uppdrag och därmed olika utgångspunkter kring frågan. Varje myndighet svarar därför enbart för sitt eget uppdrag och inte för varandras. Nätverket har ett kompetenshöjande syfte för de delaktiga myndigheterna.

European Business Register (EBR)

Bolagsverket ingår i samarbetet mellan en rad informationsförmedlare av officiell företagsinformation i Europa. Europeisk företagsinformation hittar du i tjänsten Sök företagsfakta.

Sök företagsfakta

European Commerce Registers’ Forum (ECRF)

ECRF, ett samverkansforum för företagsregistreringsmyndigheter där Bolagsverket medverkar.

ECRF

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan