Nyföretagandet ökade under 2016

Under 2016 ökade nyföretagandet i landet med 6,4 procent. Totalt registrerades 68 793 nya företag på Bolagsverket under året, vilket är 4 168 fler i jämförelse med 2015. Aktiebolag är fortsatt den mest populära företagsformen och antalet ökade med 9,2 procent under 2016, även enskilda näringsidkare ökade med 1,0 procent.

Antal nya aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag under 2016:

Företagsform Antal år 2016 Antal år 2015 Skillnad Förändring
Aktiebolag 49751 45568 4183 9,2%
Enskild näringsidkare 14696 14827 142 1,0%
Handelsbolag 3314 3475 -161 -4,6%
Kommanditbolag 759 755 4 0,5%
Total 68793 64625 4168 6,4%

December månad blev dock en svag avslutning på 2016, med en minskning på 7,6 procent. Totalt nyregistrerades 510 färre företag i december i år jämfört med samma månad förra året.

Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare som enbart är registrerade hos Skatteverket finns inte med i Bolagsverkets statistik.

Nyregistreringen av aktiebolag ökade mest under 2016. Fler och fler väljer aktiebolagsformen framför att vara enskild näringsidkare eller att starta handels- och kommanditbolag.

– Nyföretagandet ökade under första halvåret, backade under juli-augusti och återhämtade sig sedan till viss del under hösten. 2016 blev totalt sett ett starkt år för nyföretagandet med en ökning på 6,4 procent, att jämföra med 3,6 procent för 2015, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket.

Jämförelse 2011-2016

I ett femårsperspektiv så är antalet nyregistrerade företag hela 68 793 under 2016. Rekordåret 2011 registrerades 69 299 nya företag, 2012 sjönk siffran till 61 775, minskade till 60 528 under 2013 men ökade sedan till 62 372 under 2014 och till 64 625 under 2015. Tittar man i ett längre perspektiv ligger nyföretagandet under 2010-talet stabilt på högre nivåer än tidigare.

Nyföretagande per län

Nyföretagandet ökade i 19 av 21 län under 2016. Största ökningarna hade Norrbottens län med 14,9 procent och Gotlands län med 13,3 procent. Största minskningen hade Västmanlands län med minus 3,9 procent. Sett till antalet registrerades flest nya företag i Stockholms län med 24 808, en ökning med 6,5 procent för 2016.

Handläggningstider på Bolagsverket

Handläggningstiden är för närvarande cirka fem dagar för att registrera ett nytt aktiebolag. För övriga företagsformer samt för att göra de vanligaste ändringarna i ett företag är väntetiden just nu cirka tio dagar. Aktuella handläggningstider och tips för snabbare handläggning på Bolagsverket finns under länken ”Våra handläggningstider".

Våra handläggningstider

Statistik om företag och föreningar

Bolagsverket presenterar regelbundet statistik om registrerade företag och föreningar i Sverige. I vår e-tjänst ”Statistik om företag och föreningar” (se länk) finns uppgifter om såväl nyregistrerade som avslutade företag och föreningar. Statistiken uppdateras i början av varje månad. Du kan själv söka och välja mellan olika företagsformer, geografiska områden (län och kommun) och tidsperioder. Du kan få resultatet presenterat som tabeller eller diagram.

Statistik om företag och föreningar

Nyföretagarbarometern

I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län.

Nyföretagarbarometern

För mer information

Ulf Karnell, kommunikationschef Bolagsverket, 0708-66 22 36, ulf.karnell@bolagsverket.se

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan