Nyföretagandet ökade något i februari

I februari ökade nyföretagandet i landet med 1,3 procent. Totalt nyregistrerades 84 fler företag i februari i år jämfört med samma månad förra året, och antalet nya aktiebolag ökade med 0,6 procent. Totalt sett har nyregistreringarna under 2017 minskat med 5,1 procent.

Företagsform Februari 2017 Förändring, antal Förändring, procent
Totalt 6 461 84 1,3
Aktiebolag 4 308 24 0,6
Enskild näringsidkare 1 731 95 5,8
Handelsbolag 380 8 2,2
Kommanditbolag 42 -43 -50,6

I tabellen visas antal registrerade företag per företagsform i februari 2017 och förändringen i jämförelse med samma månad föregående år.

I februari registrerades 6 461 nya företag i hela landet jämfört med 6 377 under samma månad i fjol. Samtliga företagsformer utom kommanditbolag ökade i februari och aktiebolagsformen är fortfarande den mest populära. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare som enbart är registrerade hos Skatteverket finns inte med i Bolagsverkets statistik.

– Nyföretagandet ökade med 6,4 procent under förra året, men 2017 har inletts mera försiktigt med en viss minskning, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket. I januari minskade nyföretagandet i landet med 10,7 procent och trots ökningen nu i februari så har nyföretagandet hittills under 2017 minskat med 5,1 procent.

Län Februari 2017 Förändring, antal Förändring, procent
Totalt 6 461 84 1,3
Blekinge län 48 -30 -38,5
Dalarnas län 130 -18 -12,2
Gotlands län 30 2 7,1
Gävleborgs län 115 12 11,7
Hallands län 200 28 16,3
Jämtlands län 66 -22 -25,0
Jönköpings län 159 -4 -2,5
Kalmar län 100 0 0,0
Kronobergs län 98 11 12,6
Norrbottens län 134 22 19,6
Skåne län 809 -2 -0,2
Stockholms län 2 331 78 3,5
Södermanlands län 152 -5 -3,2
Uppsala län 206 0 0,0
Värmlands län 115 -12 -9,4
Västerbottens län 110 -7 -6,0
Västernorrlands län 121 18 17,5
Västmanlands län 107 -25 -18,9
Västra Götalands län 1 033 -4 -0,4
Örebro län 169 18 11,9
Östergötlands län 228 24 11,8

Nyföretagande per län

Nyföretagandet ökade eller låg kvar på samma nivå i 11 av 21 län under februari. Största ökningen hade Norrbottens län med plus 19,6 procent och Västernorrlands län med plus 17,5 procent. Största minskningen hade Blekinge län med minus 38,5 procent och Jämtlands län med minus 25,0 procent.

Handläggningstider

Handläggningstiden är för närvarande cirka fem dagar för att registrera ett nytt aktiebolag. För övriga företagsformer samt för att göra de vanligaste ändringarna i ett företag är väntetiden just nu cirka tolv dagar. Aktuella handläggningstider och tips för snabbare handläggning på Bolagsverket finns under länken ”Våra handläggningstider".

Våra handläggningstider

Statistik om företag och föreningar

Bolagsverket presenterar regelbundet statistik om registrerade företag och föreningar i Sverige. I vår e-tjänst Statistik om företag och föreningar finns uppgifter om såväl nyregistrerade som avslutade företag och föreningar. Statistiken uppdateras i början av varje månad. Du kan själv söka och välja mellan olika företagsformer, geografiska områden (län och kommun) och tidsperioder. Du kan få resultatet presenterat som tabeller eller diagram.

Statistik om företag och föreningar

Nyföretagarbarometern

I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län. 

Nyföretagarbarometern

För mer information

Ulf Karnell, kommunikationschef Bolagsverket, 0708-66 22 36, ulf.karnell@bolagsverket.se

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan