Nyföretagandet minskade i april

I april minskade nyföretagandet i landet med 17,8 procent. Totalt nyregistrerades 1 062 färre företag i april jämfört med april i fjol. Antalet nya aktiebolag minskade med 16,4 procent. Under hela 2017 har nyregistreringarna hittills minskat med 2,3 procent.

Företagsform April 2017 Förändring, antal Förändring, procent
Totalt 4 911 -1 062 -17,8
Aktiebolag 3 455 -676 -16,4
Enskild näringsidkare 1 173 -214 -15,4
Handelsbolag 250 -58 -18,8
Kommanditbolag 33 -114 -77,6

I tabellen visas antal registrerade företag per företagsform i april 2017 och förändringen i jämförelse med samma månad föregående år.

I april registrerades 4 911 nya företag i hela landet jämfört med 5 973 under samma månad i fjol. Samtliga företagsformer minskade i april. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare som enbart är registrerade hos Skatteverket finns inte med i Bolagsverkets statistik.

– Nyföretagandet i landet har varit ganska svängigt hittills under 2017. Förra månaden innebar en kraftig ökning med drygt 22 procent, och nu ser vi en rekyl under april, med en tillbakagång på nästan 18 procent, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket. Hittills under året har nyföretagandet också minskat med drygt 2 procent.

Län April 2017 Förändring, antal Förändring, procent
Totalt 4 911 -1 062 -17,8
Blekinge län 44 -5 -10,2
Dalarnas län 100 -19 -16,0
Gotlands län 28 -8 -22,2
Gävleborgs län 108 -3 -2,7
Hallands län 154 -9 -5,5
Jämtlands län 51 -23 -31,1
Jönköpings län 128 -4 -3,0
Kalmar län 89 -15 -14,4
Kronobergs län 63 -23 -26,7
Norrbottens län 109 16 17,2
Skåne län 626 -103 -14,1
Stockholms län 1 769 -428 -19,5
Södermanlands län 103 -33 -24,3
Uppsala län 163 -38 -18,9
Värmlands län 104 -28 -21,2
Västerbottens län 71 -63 -47,0
Västernorrlands län 76 -22 -22,4
Västmanlands län 109 -27 -19,9
Västra Götalands län 710 -212 -23,0
Örebro län 125 1 0,8
Östergötlands län 181 -16 -8,1

Nyföretagande per län

Nyföretagandet minskade i 19 av 21 län under april. Största minskningen hade Västerbottens län med minus 47,0 procent och Jämtlands län med minus 31,1 procent. De enda länen som hade ökningar var Norrbottens län med plus 17,2 procent och Örebro län med 0,8 procent.

Handläggningstider

Handläggningstiden är för närvarande cirka fyra dagar för att registrera ett nytt aktiebolag. För övriga företagsformer samt för att göra de vanligaste ändringarna i ett företag är väntetiden just nu cirka tio dagar. Aktuella handläggningstider och tips för snabbare handläggning på Bolagsverket finns under länken Våra handläggningstider.

Våra handläggningstider

Statistik om företag och föreningar

Bolagsverket presenterar regelbundet statistik om registrerade företag och föreningar i Sverige. I vår e-tjänst Statistik om företag och föreningar finns uppgifter om såväl nyregistrerade som avslutade företag och föreningar. Statistiken uppdateras i början av varje månad. Du kan själv söka och välja mellan olika företagsformer, geografiska områden (län och kommun) och tidsperioder. Du kan få resultatet presenterat som tabeller eller diagram.

Statistik om företag och föreningar

Nyföretagarbarometern

I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län. 

Nyföretagarbarometern

För mer information

Ulf Karnell, kommunikationschef Bolagsverket, 0708-66 22 36, ulf.karnell@bolagsverket.se

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan