Pressmeddelanden 2006

Här hittar du Bolagsverkets pressmeddelanden från 2006.
 

Världens äldsta tidning blir webbplats hos Bolagsverket 2007

Efter 362 år kommer världens äldsta tidning, Post- och Inrikes Tidningar, att ta steget från papper till Internet. På nyårsdagen upphör papperstidningen och dagen därpå, den 2 januari 2007, publiceras de första kungörelserna i elektronisk form på webbplatsen .

Post- och Inrikes Tidningar

Världens äldsta tidning blir webbplats hos Bolagsverket 2007

HG Wessberg lämnar Bolagsverket för att bli statssekreterare

Bolagsverkets generaldirektör HG Wessberg kommer att lämna sin tjänst på torsdag den 12 oktober för att bli statssekreterare på Försvarsdepartementet. Ställföreträdande GD för Bolagsverket är överdirektör Roland Höglund. 

HG Wessberg lämnar Bolagsverket för att bli statssekreterare

Första elektroniska årsredovisningen till Bolagsverket

Bolagsverket har tagit ett historiskt kliv i utvecklingen av nya e-tjänster. Under helgen 1-2 juli gjordes ett 50-tal elektroniska registreringsanmälningar för aktiebolag på företagsregistrering.se och två elektroniska årsredovisningar kom in till Bolagsverket. Företagen Melandsö utvecklings AB och Starta eget boxen 5985 blev de historiska, första företagen som skickade in sina årsredovisningar elektroniskt, via revisorerna Ernst & Young och Öhrlings PricewaterhouseCoopers . 

Första elektroniska årsredovisningen till Bolagsverket

Nya användningsområden för e-legitimationer hos Bolagsverket

Drygt 460 000 inkomstdeklarationer gjordes med e-legitimation i år. Successivt öppnas allt fler offentliga e-tjänster, till nytta för medborgare och företag. Sedan något år tillbaka har det varit möjligt att starta en enskild firma helt elektroniskt. Från den 1 juli 2006 gäller lagändringar som ger aktiebolag samma möjligheter. Nu kan även aktiebolag skicka in och underteckna anmälningar för registrering och årsredovisningar helt elektroniskt med e-legitimationer till Bolagsverket. 

Nya användningsområden för e-legitimationer hos Bolagsverket

Bolagsverket redo för elektroniska årsredovisningar och andra e-ärenden

 Från den 1 juli 2006 kan aktiebolag skicka in anmälningar för registrering och sina årsredovisningshandlingar helt elektroniskt till Bolagsverket. Det blir möjligt efter de lagändringar som då träder ikraft.

Bolagsverket redo för elektroniska årsredovisningar och andra e-ärenden

Bolagsverket flyttar till nybygge i Sundsvalls inre hamn

Bolagsverket flyttar till nybygge i Sundsvalls inre hamn

Bolagsverket överväger flytt till Sundsvalls inre hamn

Bolagsverket vill flytta hela sin verksamhet från Badhusparken till ett nytt hus som byggs i inre hamnen intill kasinot. Ett inriktningsbeslut är fattat som innebär att Bolagsverket kan bli hyresgäst hos fastighetsbolaget Norrporten under sommaren 2008. 

Bolagsverket överväger flytt till Sundsvalls inre hamn

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan