Korta fakta om Bolagsverket

Bolagsverket finns i Sundsvall och är en av stadens största arbetsplatser med drygt 500 anställda. Vi omsätter årligen cirka 520 miljoner kronor. Vår verksamhet betalas inte med skattemedel, vi tar i stället ut avgifter för det vi gör.

Bolagsverket sorterar under Näringsdepartementet. Tillförordnad generaldirektör är Inga Otmalm. Till sitt stöd har hon bland annat ett insynsråd som fungerar som rådgivande grupp. Både generaldirektören och insynsrådet är utsedda av regeringen.

Vision

Tillsammans för ett enkelt företagande!

Verksamhetsidé

Bolagsverket granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Bolagsverket samordnar och utvecklar effektiva tjänster för företag och företagande.

Våra arbetsuppgifter

Bolagsverket har tre övergripande uppgifter

  • Myndighetsutövning - granskning och registrering av företag och föreningar, ändringar i företag, hantering av årsredovisningar, prövning och beslut om vissa tillstånd och likvidationer med mera.
  • Service och information - företagsfakta, öppen och tillgänglig information om företag och föreningar.
  • Förenkling - förenkla företagandet och i samverkan med andra aktörer utveckla effektiva och digitala tjänster.

Vi ger också ut Post- och Inrikes Tidningar - världens äldsta tidning som sedan 2007 är en webbplats för rikstäckande kungörelser.

Enkelt, snabbt och rätt

Att starta ett företag ska vara enkelt, det ska gå snabbt och det ska bli rätt. Därför erbjuder vi information, service och digitala tjänster som ska hjälpa företagare.

På Bolagsverket granskar och registrerar vi företag och föreningar. Vi registrerar också ändringar i företag, tar emot årsredovisningar, fattar beslut om förseningsavgifter, likvidationer, tillstånd och dispenser med mera. Vi erbjuder även företagsfakta, det vill säga information om företag och föreningar ur våra register. Allt i våra register är offentliga handlingar, en del information är gratis medan andra produkter är avgiftsbelagda. Vi arbetar i samverkan med andra aktörer för att förenkla för Sveriges företagare, och utvecklar effektiva tjänster som ska bidra till en enklare vardag för företagaren.

Verksamheten i siffror

  • Vi registrerar cirka 65 000 nya företag varje år.
  • Varje år får vi in cirka 450 000 årsredovisningar.
  • Totalt registrerar vi varje år över 800 000 olika företagsärenden.
  • Vi handlägger cirka 33 000 företagsinteckningsärenden årligen.
  • I Näringslivsregistret finns information om drygt en miljon företag och föreningar.
  • Vi besvarar cirka 2000 telefonsamtal per dag.

Organisationsnummer

Bolagsverkets organisationsnummer är 202100-5489. Vårt VAT-nummer är SE202100548901.

Historia

Bolagsverket bildades den 1 juli 2004 genom att bolagsavdelningen på Patent- och registreringsverket (PRV) blev egen myndighet.

Kungliga Patentverket började att registrera aktiebolag 1897. Så småningom tog de över länsstyrelsernas handelsregister och verksamheten kom att omfatta fler företagsformer. PRV:s bolagsavdelning kom till Sundsvall 1978 och tog under 1990-talet över uppgifter från tingsrätterna och Kommerskollegium.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan