Vår organisation

Bolagsverket har cirka 550 anställda och ligger i Sundsvall. Vi omsätter cirka 520 miljoner kronor per år. Myndigheten styrs av en generaldirektör som regeringen utser. Regeringen utser också ett insynsråd.

Bolagsverkets organisation

Bolagsverket styrs av en generaldirektör. Närmast under finns en direktör och därefter avdelningschefer för kundmötesavdelningen, företagsregistreringsavdelningen, årsredovisningsavdelningen, utvecklingsavdelningen, verksamhetsstödsavdelningen och juridikavdelningen

Ledningsgrupp

Tillförordnad generaldirektör

Inga Otmalm

Direktör

Inga Otmalm

Avdelningschef för kundmötesavdelningen

Johan Bergsten

Tillförordnad avdelningschef för företagsregistreringsavdelningen

Helene Thorgren

Tillförordnad avdelningschef för årsredovisningsavdelningen

Lena Munther

Avdelningschef för utvecklingsavdelningen

Annika Axelborn

Tillförordnad avdelningschef för juridikavdelningen

Heléne Lindqvist

Tillförordnad chefsjurist

Elisabeth Lagerqvist

Avdelningschef för verksamhetsstödsavdelningen

Ann-Caroline Nordström

Kommunikationschef

Ulf Karnell

Våra e-postadresser är uppbyggda enligt principen: förnamn.efternamn@bolagsverket.se

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan