Vår organisation

Bolagsverket har cirka 500 anställda och ligger i Sundsvall. Vi omsätter cirka 520 miljoner kronor per år. Myndigheten styrs av en generaldirektör som regeringen utser. Regeringen utser också ett insynsråd.

Bolagsverkets organisation

Bolagsverket styrs av en generaldirektör. Närmast under finns en direktör och därefter avdelningschefer för kundmötesavdelningen, företagsregistreringsavdelningen, årsredovisningsavdelningen, utvecklingsavdelningen, verksamhetsstödsavdelningen och juridikavdelningen

Ledningsgrupp

Generaldirektör

Annika Bränström

Direktör

Inga Otmalm

Avdelningschef för kundmötesavdelningen

Johan Bergsten

Tf avdelningschef för företagsregistreringsavdelningen

Helene Thorgren

Avdelningschef för årsredovisningsavdelningen

Heléne Lindqvist

Avdelningschef för utvecklingsavdelningen

Annika Axelborn

Avdelningschef för juridikavdelningen och chefsjurist

Peter Källenfors

Avdelningschef för verksamhetsstödsavdelningen

Ann-Caroline Nordström

Kommunikationschef

Ulf Karnell

Våra e-postadresser är uppbyggda enligt principen: förnamn.efternamn@bolagsverket.se

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan