Vi har öppna data om företag, föreningar och företrädare

Vi har utökat våra öppna data med en fil med statistik om företrädare. Sedan tidigare har vi öppna data med statistik om företag och föreningar.

I våra öppna data kan du bland annat hitta statistik om nyregistrerade och avslutade bolag samt statistik över ålder och kön. Du kan exempelvis jämföra hur könsfördelningen av styrelsen i aktiebolag har förändrats över tid mellan olika geografiska områden. Vi uppdaterar statistiken den första vardagen varje månad. På sidan Öppna data hittar du de två olika filerna.

Använd öppna data!

Genom att vi skapar insyn i vår verksamhet hoppas vi att du som privatperson eller företagare kan förädla informationen på ett innovativt sätt. Du kan exempelvis använda öppna data för att själv bygga och utveckla tjänster och appar. Information som vidareutnyttjas på det här viset kan därmed bidra till ökad service och samhällsnytta.

Vad är öppna data?

Öppna data är information som är fri för vem som helst att använda, utan särskilda restriktioner som till exempel sekretess, personuppgifter eller upphovsrätt från tredje part.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan