Nu uppdaterar vi filialregistret!

Bolagsverket har ett samarbete med andra registreringsmyndigheter inom EU. Vi har genom detta samarbete fått veta att flera utländska företag med filialer i Sverige har uppgifter som inte stämmer med uppgifter i vårt filialregister. Vi jämför uppgifter i vårt filialregister med aktuella uppgifter från andra registreringsmyndigheter och rättar där det finns behov.

Just nu uppdaterar och registrerar vi uppgifter om:

  • det utländska företagets säte
  • det utländska företagets EUID (EUID består av landskod, företagsregistrets id och företagets organisationsnummer).

Samarbetet är ett resultat av EU-direktiv 2012/17/EU och uppdateringarna är helt avgiftsfria. Detta är något vi gör för att höja kvaliteten på uppgifterna i registret. Företag och andra intresserade kan hämta företagsinformation om företag och filialer på e-juridikportalen.

EU-bestämmelser bakom sammankoppling av företagsregister

I och med antagandet av direktiv 2012/17/EU inleddes arbetet med att inrätta ett system för sammankoppling av företagsregister på EU-nivå. Det rör sig om en gemensam insats som involverat samtliga EU-medlemsstater (inklusive Island, Lichtenstein och Norge) samt EU-kommissionen.

Systemet går under beteckningen BRIS (på svenska ”systemet för sammankoppling av företagsregister” – på engelska ”Business Registers Interconnection System”) och kommer att

  • garantera tillgång på EU-nivå till information om företag som är registrerade i medlemsstaterna
  • för första gången göra elektronisk kommunikation mellan alla företagsregister i Europeiska unionen möjlig
  • förmedla uppgifter om utländska filialer och gränsöverskridande fusioner av företag.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan