Enklare och snabbare att anmäla vinstutdelning

Nu behöver du inte skicka in protokollet när du anmäler vinstutdelning.

Från och med den 1 januari 2017 behöver du inte skicka in bolagsstämmoprotokollet till oss när du anmäler vinstutdelning på extra bolagsstämma. En företrädare ska istället skriva under anmälan med en försäkran om att beslutet är fattat med rätt förutsättningar.

Den 13 februari 2017 förändrar vi vår e-tjänst på verksamt.se. Det innebär att det blir enklare att anmäla vinstutdelning och att det går snabbare att få ärendet registrerat.

Den automatiserade hanteringen av vinstutdelningsbeslut i vår e-tjänst beror på en ändring i aktiebolagsförordningen. Ändringen innebär att aktiebolag inte längre behöver lämna in protokoll vid anmälan om vinstutdelning på extra bolagsstämma.

Beslut på extra bolagsstämma – vinstutdelning

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan