Resolution - regler för att hantera banker i kris

Resolution är ett särskild förfarande som innebär att krisdrabbade banker, andra kreditinstitut och värdepappersföretag (institut) ska rekonstrueras eller avvecklas under ordnade former. 

Den 1 februari 2016 införs nya regler för att hantera banker och kreditmarknadsföretag som är i ekonomisk kris utan att behöva sätta dem i konkurs. Det kallas för resolution. Riksgälden är den myndighet som ansvarar för både förberedelser och hantering av banker och andra institut i kris. Om Riksgälden har beslutat att försätta en bank eller ett institut i resolution ska det registreras hos Bolagsverket. 

Mer information om resolution hittar du på Riksgäldens webbplats.  

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan