Ändra företrädare och revisorer i våra e-tjänster – nu till ännu lägre avgift

Bolagsverket sänker avgiften för att ändra företrädare och revisorer i våra e-tjänster. Det är nu 300 kronor billigare att göra ändringen elektroniskt jämfört med att göra den på en blankett. Prisförändringen berör även vissa delar av informationsförsäljningen. Samtliga ändringar gäller från den 1 januari 2017.

Från och med den 1 januari 2017 kommer det att kosta 600 kronor när du ändrar företrädare och revisor i vår e-tjänst på verksamt.se eller i e-tjänsten Företagsärenden för ombud. Alltså 300 kronor billigare än att göra det på en blankett.

Förändrade priser även på informationstjänster

– Vi sänker avgiften för hämtning av information i Näringslivsregistret från 8 respektive 6 kronor till 4 kronor. Prissänkningen gäller för transaktioner i Näringslivsregistret samt XML-produkter som inte är dokument, säger Mary Norell, chef på enheten för informationstjänster.

Bolagsverket sänker avgiften.

I linje med regeringens e-förvaltningsstrategi

Bolagsverket arbetar ständigt med effektiviseringar och digitalisering i linje med regeringens e-förvaltningsstrategi. Att kunden hanterar sina ärenden elektroniskt ger oss en effektivare verksamhet eftersom det blir enklare för kunden att göra rätt. Det ger också en ökad kvalitet i registren. Detta innebär lägre kostnader för oss på Bolagsverket och det ska gynna näringslivet i form av lägre avgifter. Lägre avgifter kan i sin tur hjälpa oss att nå ett av våra mål – en ökad återanvändning av information.

– Inriktningen i avgiftsöversynen är att avgifterna för den som nyttjar våra elektroniska tjänster vid inlämning av ett registreringsärende ska sänkas för vissa ärendetyper. I vår försäljningsverksamhet vill vi styra kunden till de produkter som vi framställer i elektroniskt format, säger Inga Otmalm, direktör på Bolagsverket.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan