Nyhetsarkiv 2006

Här hittar du nyheter som publicerades under 2006.

Världens äldsta tidning blir webbplats hos Bolagsverket 2007

Efter 362 år kommer världens äldsta tidning, Post- och Inrikes Tidningar, att ta steget från papper till Internet. På nyårsdagen upphör papperstidningen och dagen därpå, den 2 januari 2007, publiceras de första kungörelserna i elektronisk form på webbplatsen .

Post- och Inrikes Tidningar

Världens äldsta tidning blir webbplats hos Bolagsverket 2007

Nya regler för revisorer i handels- och föreningsregistren

Den 1 januari 2007 träder några ändringar i handelsregisterlagen och lagen om ekonomiska föreningar i kraft. De ändrade reglerna innebär bland annat att de företag som är skyldiga att utse en kvalificerad revisor också ska anmäla revisorn för registrering.

Nya regler för revisorer i handels- och föreningsregistren

Bolagsverkets tidning

Onsdag den 6 december 2006 ger Bolagsverket tillsammans med Dagens Industri ut en tidning.

Bolagsverkets tidning

Överdirektören vikarierar som gd

Roland Höglund vikarierar som generaldirektör.

Överdirektören vikarierar som gd

HG Wessberg lämnar Bolagsverket för att bli statssekreterare

Bolagsverkets generaldirektör HG Wessberg kommer att lämna sin tjänst på torsdag den 12 oktober för att bli statssekreterare på Försvarsdepartementet. Ställföreträdande GD för Bolagsverket är överdirektör Roland Höglund. 

HG Wessberg lämnar Bolagsverket för att bli statssekreterare

Starta företag-dagar 2006

Starta företag-dagarna vänder sig till dig som vill starta företag och till dig som nyligen har gjort det.

Starta företag-dagar 2006

Gratis anslutning till EBR i oktober

Kunder som ansluter sig till webbtjänsten European Business Register, EBR, under oktober 2006 bjuds på anslutningsavgiften, 30 €. EBR ger tillgång till officiell företagsinformation om över 18 miljoner företag i 14 europeiska länder.

Gratis anslutning till EBR i oktober

Träffa Bolagsverket på ny- och småföretagarmässan Eget företag

Mässan Eget företag är Sveriges största mötesplats för blivande och nya egenföretagare. Vi på Bolagsverket har en gemensam monter med bl.a. Nutek, Skatteverket och Tullverket och håller seminarier för att underlätta din företagsstart. Vi bjuder dig på entrén, se nedan.

Träffa Bolagsverket på ny- och småföretagarmässan Eget företag

Inga tyska bevis utfärdas under vecka 38

Bolagsverket utfärdar bevis på engelska och tyska för aktiebolag. För andra företagsformer utfärdar vi bevis och intyg enbart på engelska.

Inga tyska bevis utfärdas under vecka 38

Revisorer meddelas vid varje registrering istället för en gång per år

Regeringen har beslutat om ändringar i aktiebolagsförordningen (2005:559) som träder i kraft den 1 juli 2006. 

Revisorer meddelas vid varje registrering istället för en gång per år

Inga tyska bevis utfärdas under vecka 33

Bolagsverket utfärdar bevis på engelska och tyska för aktiebolag. För andra företagsformer utfärdar vi bevis och intyg enbart på engelska. 

Inga tyska bevis utfärdas under vecka 33

Bli kund i Näringslivsregistret

För att bli kund och kunna söka information i Näringslivsregistret ska du fylla i anmälan och acceptera avtalet. Du kan nu enkelt fylla i dina uppgifter i vår kundanmälan.

Bli kund i Näringslivsregistret

Första elektroniska årsredovisningen till Bolagsverket

Bolagsverket har tagit ett historiskt kliv i utvecklingen av nya e-tjänster. Under helgen 1-2 juli gjordes ett 50-tal elektroniska registreringsanmälningar för aktiebolag på företagsregistrering.se och två elektroniska årsredovisningar kom in till Bolagsverket. Företagen Melandsö utvecklings AB och Starta eget boxen 5985 blev de historiska, första företagen som skickade in sina årsredovisningar elektroniskt, via revisorerna Ernst & Young och Öhrlings PricewaterhouseCoopers . 

Första elektroniska årsredovisningen till Bolagsverket

Nya användningsområden för e-legitimationer hos Bolagsverket

Drygt 460 000 inkomstdeklarationer gjordes med e-legitimation i år. Successivt öppnas allt fler offentliga e-tjänster, till nytta för medborgare och företag. Sedan något år tillbaka har det varit möjligt att starta en enskild firma helt elektroniskt. Från den 1 juli 2006 gäller lagändringar som ger aktiebolag samma möjligheter. Nu kan även aktiebolag skicka in och underteckna anmälningar för registrering och årsredovisningar helt elektroniskt med e-legitimationer till Bolagsverket. 

Nya användningsområden för e-legitimationer hos Bolagsverket

Bolagsverket redo för elektroniska årsredovisningar och andra e-ärenden

 Från den 1 juli 2006 kan aktiebolag skicka in anmälningar för registrering och sina årsredovisningshandlingar helt elektroniskt till Bolagsverket. Det blir möjligt efter de lagändringar som då träder ikraft.

Bolagsverket redo för elektroniska årsredovisningar och andra e-ärenden

Inför elektronisk ingivning

I april 2005 startades ett projekt för att se över möjligheterna att skicka in årsredovisningar helt elektroniskt till Bolagsverket.

Inför elektronisk ingivning

Bolagsverket flyttar till nybygge i Sundsvalls inre hamn

Bolagsverket flyttar till nybygge i Sundsvalls inre hamn

Kostnadsfri anslutning till Näringslivsregistret

Anslut dig till webbtjänsten Näringslivsregistret under perioden juni-juli 2006 så bjuder vi på anslutningsavgiften, värde 500 kr.

Kostnadsfri anslutning till Näringslivsregistret

Bolagsverket byter telefonsystem

För att ytterligare förbättra vår service och tillgänglighet, byter Bolagsverket telefonsystem.

Bolagsverket byter telefonsystem

Kampanj för ny- och egenföretagande

Under vecka 17, 2006, kommer Jobs and society nyföretagarcentrum att ställa hela sitt nätverk med över 2 000 rådgivare, experter och mentorer till förfogande för att tala om möjligheterna inom ny- och egenföretagande.

Kampanj för ny- och egenföretagande

Elektronisk ingivning av ärenden och handlingar

Justitiedepartementet har nu lämnat över till lagrådet lagförslag som rör elektronisk ingivning till Bolagsverket av registreringsärenden och räkenskapshandlingar. En proposition planeras i vår och om allt går som planerat kan lagändringarna träda i kraft den 1 juli 2006.

Elektronisk ingivning av ärenden och handlingar

Bolagsverket vann SM i Telefoni

Den 9 februari 2006 avgjordes SM i Telefoni i Stockholm och Bolagsverket vann i år kategorin ”Contact Center”, klassen ”Business to Business”.

Bolagsverket vann SM i Telefoni

Bolagsverket överväger flytt till Sundsvalls inre hamn

Bolagsverket vill flytta hela sin verksamhet från Badhusparken till ett nytt hus som byggs i inre hamnen intill kasinot. Ett inriktningsbeslut är fattat som innebär att Bolagsverket kan bli hyresgäst hos fastighetsbolaget Norrporten under sommaren 2008. 

Bolagsverket överväger flytt till Sundsvalls inre hamn

Bolagsverket prisades i webbtävling

Bolagsverket tog storslam när vinnarna av den prestigefyllda tävlingen Web Service Award presenterades i Stockholm igår den 1 februari.

Bolagsverket prisades i webbtävling

Starta företag-dagar

Starta företag-dagarna vänder sig till dig som vill starta företag och till dig som nyligen har gjort det.

Starta företag-dagar

Tyck till om den här sidan