Nyhetsarkiv 2005

Här hittar du nyheter som publicerades under 2005.

PM om elektronisk ingivning

Den 30 november 2005 presenterade justitiedepartementet en promemoria om elektronisk ingivning. Promemorian innehåller förslag till författningsändringar som ska göra det möjligt för aktiebolag att till Bolagsverket ge in anmälningar för registrering, ansökningar och årsredovisningshandlingar elektroniskt.

PM om elektronisk ingivning

Webbplatsen med i undersökning

Bolagsverket deltar även i år i undersökningen Web Service Award, som visar vad våra besökare tycker om bolagsverket.se.

Webbplatsen med i undersökning

Bolagsverket ändrar rutiner för att förhindra företagskapningar

Bolagsverket ändrar rutiner för att förhindra företagskapningar

Skydd mot falska adressändringar

På www.bolagsverket.se kan du direkt bevaka ändringar i ditt företag kostnadsfritt.

Skydd mot falska adressändringar

Bolagsverket vill öka skyddet mot falska adressändringar

Kommentar från Bolagsverket med anledning av de fall som uppmärksammats med falska adressändringar för företag, samt råd till företag om hur man skyddar sig.

Bolagsverket vill öka skyddet mot falska adressändringar

Bolagsverkets generaldirektör vill skrota den analoga idiot-loopen

Bolagsverkets generaldirektör vill skrota den analoga idiot-loopen

Ett nytt slags aktiebolag

Regeringen förbereder en proposition som innebär att ett nytt slags aktiebolag skapas, aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

Ett nytt slags aktiebolag

Ökande mängd registreringar hos ettåriga Bolagsverket

Ökande mängd registreringar hos ettåriga Bolagsverket

Lagändringar den 1 juli 2005

Den 1 juli 2005 träder lagen (2005:405) om försäkringsförmedling i kraft. Den nya lagen ersätter lagen (1989:508) om försäkringsmäklare och införs med anledning av ett EG–direktiv om försäkringsförmedling.

Lagändringar den 1 juli 2005

Ny aktiebolagslag beslutad

Ny aktiebolagslag beslutad

Skatteverket och Bolagsverket öppnar e-kanal för företag

Skatteverket och Bolagsverket öppnar e-kanal för företag

Ny lag om försäkringsförmedlare

Regeringen har föreslagit att en ny lag om försäkringsförmedlare ska träda ikraft den 1 juli 2005.

Ny lag om försäkringsförmedlare

Snabbare företagsregistrering hos Bolagsverket

Snabbare företagsregistrering hos Bolagsverket

Nyheter i Näringslivsregistret

Näringslivsregistret ger dig tillgång till fakta om företag. Du kan till exempel se vem som sitter i styrelsen eller ladda hem en årsredovisning.

Nyheter i Näringslivsregistret

Regeringens utredare föreslår elektronisk publicering av Post- och Inrikes tidningar (PoIT) på bolagsverket.se

Regeringskansliet (Justitiedepartementet) uppdrog den 23 juni 2004 åt rättschefen Olle Abrahamsson att utreda och lämna förslag till en ny ordning för kungörelseförfarandet (Ju 2004:K).

Regeringens utredare föreslår elektronisk publicering av Post- och Inrikes tidningar (PoIT) på bolagsverket.se

Webbplatsen fick bra betyg av våra besökare

Under några veckor i december 2004 genomförde vi en undersökning på vår webbplats. Genom undersökningen deltog vi, tillsammans med många andra företag och myndigheter, även i tävlingen Web Service Award. Vi och ytterligare tre tävlande myndigheter blev nominerade i kategorin samhällskommunikation, en nominering vi känner oss stolta över.

Webbplatsen fick bra betyg av våra besökare

Kortare kötider för företagare hos Bolagsverket

Kortare kötider för företagare hos Bolagsverket

Tyck till om den här sidan