Nyhetsarkiv 2004

Här hittar du nyheter som publicerades under 2004.

Ändringar i reglerna om uttag av stämpelskatt

Den 4 mars 2004 överlämnade regeringen en skrivelse till riksdagen. I skrivelsen aviseras ändringar i reglerna om uttag av stämpelskatt vid företagsinteckning.

Ändringar i reglerna om uttag av stämpelskatt

Bolagsverket vill förenkla företagandet

Att starta företag i Sverige är enklare än vad ryktet ibland gör gällande. Världsbanken, OECD och Europeiska kommissionen berömmer Sverige från tid till annan för vårt företagsklimat. Sverige står ofta högt på prispallen i jämförande rapporter och kan stoltsera med t.ex. mindre antal regleringar, lägre administrativa kostnader och enklare procedurer för att starta företag. Vi ska vara stolta över att Sverige har kommit så långt.

Bolagsverket vill förenkla företagandet

För sent upprättad årsredovisning är ett bokföringsbrott

Högsta domstolen har i en dom nyligen slagit fast att rörelsens ekonomiska resultat och ställning i ett aktiebolag inte kan i huvudsak bedömas utan årsredovisningen och att det måste krävas att årsredovisningen verkligen upprättas inom den föreskrivna tiden. I målet hade årsredovisningen upprättats efter utgången av den sexmånaderstid inom vilken ordinarie bolagsstämma ska hållas och årsredovisningen framläggas. Företagaren dömdes för bokföringsbrott.

För sent upprättad årsredovisning är ett bokföringsbrott

Bolagsverket och Företagarna inleder samarbete för lättare företagande

Bolagsverket och Företagarna inleder samarbete för lättare företagande

Första Europabolaget registrerat hos Bolagsverket

Första Europabolaget registrerat hos Bolagsverket

Ingen kötid för bolagsregistrering mål för Bolagsverket

Ingen kötid för bolagsregistrering mål för Bolagsverket

Inbetalning av avgifter från 1 juli 2004

Beslut har fattats om att PRV ska delas i två myndigheter. Den nuvarande bolagsavdelningen i Sundsvall (PRV Bolag) kommer från och med den 1 juli 2004 att utgöra en självständig myndighet, Bolagsverket.

Inbetalning av avgifter från 1 juli 2004

PRV Bolag blev Bolagsverket 1 juli 2004

Den 1 juli 2004 delades Patent- och registreringsverket (PRV) i två olika myndigheter

PRV Bolag blev Bolagsverket 1 juli 2004

Premiär för Bolagsverket

Premiär för Bolagsverket

Tyck till om den här sidan