Kartläggning av företags uppgiftslämnande

I oktober 2011 gav regeringen 14 myndigheter1 i uppdrag att kartlägga företags uppgiftslämnande till statliga myndigheter (N2011/5884/ENT).

Uppdraget skulle ha avslutats i juni 2012, men för att ta tillvara resultatet beslutade regeringen att förlänga myndigheternas uppdrag till den 29 november 2013. I det förlängda uppdraget ingick att genomföra en uppdatering av kartläggningen.

Under rubrikerna 2012 och 2013 i menyn presenteras ett urval av resultatet från kartläggningarna, dels samlat för alla myndigheter dels separat per myndighet.

Vi vill uppmärksamma dig på att det kan vara missvisande att göra jämförelser mellan kartläggningsresultaten för 2012 och 2013, eftersom arbetet med kartläggningarna delvis har genomförts på olika sätt för de olika åren. Bland annat har det lagts till och tagits bort frågor i den uppdaterade kartläggningen och vissa frågor har fått annan formulering. Exempelvis frågades det i den första kartläggningen efter mängden ärenden per år, medan det i den uppdaterade kartläggningen frågades efter mängden ärenden föregående år.

1De 14 myndigheter som genomfört kartläggningarna är Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Tillväxtverket, Trafikanalys, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan