Ring oss från en texttelefon

Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner.

Tjänsten ökar möjligheten för barndomsdöva, vuxendöva, dövblinda, hörselskadade eller talskadade personer att kommunicera med de delar av samhället som inte har texttelefon. Läs mer på texttelefoni.se.

Numret är 020-600 600 från en texttelefon.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan