Jobba hos oss

Vi är cirka 500 medarbetare i Sundsvall som jobbar för att göra det enkelt för Sveriges företag. Hos oss står kunden i fokus och våra värdeord är kompetens, engagemang och kundnytta.

Yrkesroller

En majoritet av våra medarbetare arbetar på företagsregistreringsavdelningen. Arbetsuppgifterna här präglas mycket av att lyssna på och tillgodose kundernas behov, utan att för den skull göra avkall på det regelverk som styr vår verksamhet. Kundkontakterna sker såväl skriftligen som muntligen.

På vår juridikavdelning tolkas bland annat de lagar som styr vår verksamhet. Våra funktioner för kommunikation, e-samverkan, utveckling, ekonomi och HR finns främst som stöd för vår kärnverksamhet.

Mångfald och jämställdhet

Av våra cirka 500 medarbetare är den övervägande delen kvinnor. Vi strävar efter en jämnare könsfördelning och välkomnar därför fler män till vår verksamhet. Vi vill också öka vår etniska och kulturella mångfald då vi värdesätter de kvaliteter som det kan tillföra verksamheten.

Må bra med oss

För oss är friskvård ett helhetsbegrepp för allt som främjar god hälsa fysiskt, psykiskt och socialt. Genom ett ökat hälsomedvetande vill vi stimulera till goda levnadsvanor men också till ökad trivsel och stärkt sammanhållning.

Som tillsvidareanställd hos oss får du en årlig friskvårdspeng. Varje vecka får du använda en timme av din arbetstid till friskvårdsaktiviteter. Vi erbjuder även rabatter på flera träningsanläggningar, ”sluta röka-kurs”, subventionerad massage och arbetar med olika hälsoinsatser för att bidra till livsstilsförändringar.

Andra förmåner

Vi har även förmåner som:

  • Flexibla arbetstider.
  • Familjevänlig policy med 90 procent av lönen vid föräldraledighet.
  • 28, 31 eller 35 semesterdagar, beroende på ålder.
  • Betald företagshälsovård och möjlighet att besöka läkare, sjukgymnast och blodcentral under arbetstid. Viss ersättning för friskvård, läkarvård, sjukgymnastik och läkemedel.
  • Gratis frukt.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan