Verklig huvudman

Riksdagen väntas besluta att cirka 800 000 företag och föreningar under hösten måste anmäla verklig huvudman till oss. För att företagare och föreningsmedlemmar enkelt ska kunna anmäla detta, arbetar vi med att ta fram en e-tjänst. Innan september, då det är dags för anmälan till registret, kommer vi att berätta mer om hur och vad du ska göra. 

Film om verklig huvudman för dig som är företagare

Om din webbläsare inte kan visa filmen kan du ladda ner den i något av följande format H.264, H.264 för att spela upp den i ett annat program.

Vad är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Anmälan till registret – så funkar det

Från september 2017 kan företaget göra sin anmälan. Den gör en behörig företrädare elektroniskt och skriver under med e-legitimation, exempelvis mobilt BankID. Det kommer att vara gratis till och med den 1 februari 2018.

Varför måste du anmäla det här?

2015 antog Europaparlamentet ett nytt penningtvättsdirektiv. Enligt direktivet måste alla EU-länder ha ett register över verkliga huvudmän.

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Vi kommer därför också att ta fram en e-tjänst där man kan söka information i registret. Informationen om vem som är verklig huvudman ska bidra till att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Mer information kommer

Under året kommer det mer information här på bolagsverket.se. Du kommer att kunna läsa hur du ska göra för att ta reda på vem eller vilka som är verklig huvudman i ditt företag eller din förening och detaljer om regler för alla företags- och föreningsformer.

Vilka måste anmäla verklig huvudman?

Totalt berörs omkring 800 000 företag och föreningar. De som måste anmäla verklig huvudman är bland annat:

 • Aktiebolag
 • Bankaktiebolag
 • Bostadsrättsföreningar
 • Ekonomiska föreningar
 • Europabolag
 • Europakooperativ
 • Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG)
 • Försäkringsaktiebolag
 • Försäkringsföreningar
 • Handelsbolag
 • Ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän
 • Kommanditbolag
 • Kooperativa hyresrättsföreningar
 • Medlemsbanker
 • Sambruksföreningar
 • Samfällighetsföreningar
 • Sparbanker
 • Stiftelser
 • Trossamfund
 • Truster (ska anmäla verklig huvudman om den förvaltas från Sverige)
 • Vattenförbund
 • ​Ömsesidiga försäkringsbolag

Dessa är undantagna och behöver inte anmäla verklig huvudman:

 • Enskilda näringsidkare.
 • Ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman.
 • Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsbolag).
 • Staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande.
 • Dödsbon och konkursbon.
 • Enkla bolag. 
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan