Vad är ett patentombud?

Patenträttsliga frågor är ofta komplicerade och kräver tillgång till kvalificerade experter. Det finns behov av både tekniskt och juridiskt kunnande. Det är därför vanligt att ett företags patenträttsliga arbete utförs av patentombud som arbetar på exempelvis advokatbyråer eller patentbyråer.

Ett patentombud kan vara auktoriserat. Du ansöker om auktorisation hos Patentombudsnämnden.

Krav för auktorisation

För auktorisation krävs att du

  • har lämplig teoretisk examen och yrkeserfarenhet
  • har avlagt godkänt kunskapsprov för auktorisation
  • är verksam som patentombud och
  • är hederlig och i övrigt lämplig att arbeta som patentombud.

Du får inte

  • vara underårig
  • vara försatt i konkurs
  • ha näringsförbud
  • ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan