Om Patentombudsnämnden

Patentombudsnämnden hanterar auktorisationen och tillsynen över patentombuden. Bolagsverket är kanslifunktion till Patentombudsnämnden och ansvarar för löpande administration och för att hålla registret över patentombuden.

Länkar till våra årsredovisningar och remisser hittar du här intill.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan