Stämpelskatt

Stämpelskatt kallas den skatt som du ska betala för att ta ut en företagsinteckning. Skatten betalar du till Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar som är beskattningsmyndighet.

För företagsinteckningar är stämpelskatten tio kronor för varje fullt tusental kronor (1 procent) av det belopp som du vill inteckna.

Exempel

Om du ansöker om en företagsinteckning med beloppet 450 000 kronor, kommer stämpelskatten att kosta 4 500 kronor. (10 kronor x 450).

Du betalar stämpelskatten när företagsinteckningen beviljats

Din skyldighet att betala stämpelskatt uppkommer först när företagsinteckningen beviljas.

Vi utfärdar såväl skriftliga som elektroniska företagsinteckningsbrev. Skriftliga företagsinteckningsbrev betalas normalt mot postförskott. För elektroniska företagsinteckningsbrev måste betalningen ske via autogiro.

Betala stämpelskatt mot postförskott

Du betalar stämpelskatt och expeditionsavgift för skriftliga företagsinteckningsbrev mot postförskott. Ditt skriftliga företagsinteckningsbrev utfärdas efter att vi registrerat din betalning.

Om skattebeloppet är mer än 50 000 kronor kan du inte betala mot postförskott. Då kontaktar vi dig för att komma överens om vilket sätt du kan betala.

Betala stämpelskatt med autogiro

Stämpelskatt och expeditionsavgift för elektroniska företagsinteckningsbrev betalar du via autogiro. Detta innebär att du måste ha autogiro hos oss när du ansöker om att ta ut en ny elektronisk företagsinteckning.

Har du frågor om autogiro?

För att ansöka om autogiro hos oss, kontakta vår ekonomiavdelning. Ring 0771-670 670  eller bolagsverket@bolagsverket.se

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan