Utbyte

Hur gör du för att byta ett företagsinteckningsbrev mot flera?

Du kan byta ett företagsinteckningsbrev mot två eller flera nya företagsinteckningsbrev.

För att byta ett företagsinteckningsbrev mot två eller flera nya behöver du skicka in en ansökan om utbyte till oss. Varje nytt utfärdat företagsinteckningsbrev kostar 340 kronor (momsfritt) i expeditionsavgift.

Utbyte av skriftliga företagsinteckningsbrev

Skicka en ansökan till oss, tillsammans med de skriftliga företagsinteckningsbrev som ska bytas ut. Du kan ansöka om utbytet på blanketten Ansökan i inskrivningsärende, nr 950 .

Ansökan i inskrivningsärende, nr 950 (333 kB)

Namnteckning behövs på ansökan

Din ansökan om utbyte måste vara undertecknad av en behörig företrädare för företagaren.

Utbyte av elektroniska företagsinteckningsbrev

Du som är registrerad som inteckningsbrevshavare går in i e-tjänsten Företagsinteckning och lägger en spärr på det eller de inteckningsbrev som ska bytas ut. Därefter skickar du in en ansökan om utbyte på blanketten Ansökan i inskrivningsärende, nr 950 .

E-tjänsten Företagsinteckning

Ansökan i inskrivningsärende, nr 950 (333 kB)

Utfärdande av nya företagsinteckningsbrev (konvertering)

Ditt skriftliga företagsinteckningsbrev kan bytas ut till elektroniskt om du så önskar. Du kan även byta ut ditt elektroniska företagsinteckningsbrev mot skriftliga. Du anger i din ansökan i vilken form du vill att de nya företagsinteckningsbreven ska utfärdas. Vi utfärdar de nya företagsinteckningsbreven beroende på vad du angett i din ansökan.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan