Öppettider hos Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar

Öppettiderna hos Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar är måndag till torsdag kl. 8-16.30 och fredag kl. 8-16. För att en ansökan om en företagsinteckning ska beviljas samma dag som den skickats in, måste den ha kommit in innan kl. 12 på den aktuella inskrivningsdagen.

Inskrivningsärenden för företagsinteckningar kan göras måndag-torsdag kl. 8-16.30 samt fredag kl. 8-16.

Inskrivningsärenden för företagsinteckningar behandlas på inskrivningsdagar. En inskrivningsdag hålls fram till kl. 12 måndag-fredag, med undantag för helgdagar. Som helgdag räknas även midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Detta innebär att en ansökan som kommer in till Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar efter kl. 12 anses ha kommit in nästkommande inskrivningsdag.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan