Försäkringsförmedlare

Du som arbetar som försäkringsförmedlare ska registrera dig hos Bolagsverket. Vi har ett register över förmedlare där allmänheten gratis kan söka efter förmedlare för att se om de är registrerade eller inte.

Kolla om någon är registrerad

Du som vill kontrollera om en person eller ett företag är registrerat som försäkringsförmedlare kan söka gratis i Näringslivsregistret för att få fram dessa uppgifter. Skriv in namn eller nummer (organisations- eller personnummer), välj sedan Försäkringsförmedlare i rullisten och tryck på knappen Sök.

Näringslivsregistret

Registrera dig

Du som arbetar med att förmedla försäkringar ska ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. Därefter måste du registrera dig hos Bolagsverket. Om du är knuten till ett försäkringsbolag (anknuten försäkringsförmedlare) behöver du inget tillstånd. Det räcker då med registrering hos oss.

En försäkringsförmedlare arbetar professionellt med att

  • lägga fram eller föreslå försäkringsavtal samt utföra annat förberedande arbete
  • för någon annans räkning ingå försäkringsavtal
  • bistå vid förvaltning och fullgörande av försäkringsavtal.

En försäkringsförmedlare kan vara en svensk fysisk eller juridisk person.

Registrera hos Bolagsverket

Registrera försäkringsförmedlare

Du måste registrera dig hos Bolagsverket senast sex månader efter det att du fått tillstånd från Finansinspektionen. Använd blanketten Anmälan om försäkringsförmedlare, nr 980 . Det kostar 850 kronor.

Anmälan om försäkringsförmedlare, nr 980 (222 kB)

Du ska själv skriva under anmälan. Om försäkringsförmedlaren är en juridisk person ska behörig firmatecknare i stället skriva under anmälan. Skicka också med en kopia av Finansinspektionens beslut om tillstånd till försäkringsförmedling.

Registrera anknuten försäkringsförmedlare

Är du anknuten försäkringsförmedlare ska det försäkringsföretag som du är anknuten till skicka in en anmälan till Bolagsverket. Använd blanketten Anmälan om anknuten försäkringsförmedlare, nr 981 . Behörig firmatecknare för försäkringsföretaget ska skriva under anmälan. Det kostar 850 kronor att anmäla en anknuten försäkringsförmedlare.

Anmälan om anknuten försäkringsförmedlare, nr 981 (145 kB)

Registrera sidoverksamhet

Om du fått tillstånd av Finansinspektionen att förmedla fondandelar eller att lämna investeringsrådgivning om fondandelar, ska du senast sex månader efter att du fick tillståndet anmäla detta till Bolagsverket. Använd blanketten Anmälan om sidoverksamhet, nr 983 . Det kostar  850 kronor.

Anmälan om sidoverksamhet, nr 983 (237 kB)

Ändra registrerade uppgifter

Om något ändras ska du snarast anmäla det till oss. Det kostar 850 kronor att anmäla ändringar.

Anmälan om försäkringsförmedlare, nr 980 (222 kB)

Anmälan om anknuten försäkringsförmedlare, nr 981 (145 kB)

Ta bort delar av tillstånd eller sidoverksamhet

Om du vill ta bort delar av ditt tillstånd till försäkringsförmedling eller en sidoverksamhet ska du kontakta Finansinspektionen. När Finansinspektionen har återkallat delar av tillståndet eller sidoverksamheten meddelar de Bolagsverket. Bolagsverket tar därefter bort det från våra register.

Om andra ändringar i tillståndet sker samtidigt, exempelvis att nya försäkringsklasser läggs till, måste du själv anmäla det till oss.

Om du är anknuten försäkringsförmedlare ska försäkringsföretaget anmäla återkallelse av delar av tillståndet till Bolagsverket.

Avregistrera hos Bolagsverket

Avregistrera försäkringsförmedlare

Om du ska upphöra med din verksamhet ska du ansöka hos Finansinspektionen om återkallelse av ditt tillstånd. När Finansinspektionen har återkallat tillståndet meddelar de Bolagsverket. Bolagsverket avregistrerar därefter dig.

Avregistrera anknuten försäkringsförmedlare

En anmälan om att avregistrera en anknuten försäkringsförmedlare kan göras av försäkringsföretaget eller den anknutne försäkringsförmedlaren själv. Om det är försäkringsföretaget som gör anmälan ska den vara undertecknad av en behörig firmatecknare.

Använd blanketten Avregistrering av anknuten försäkringsförmedlare, nr 982 . Det kostar 850 kronor att avregistrera en anknuten försäkringsförmedlare.

Avregistrering av anknuten försäkringsförmedlare, nr 982 (32 kB)

Hänvisningar

Försäkringsförmedlare omfattas av lagen om (2005:405) försäkringsförmedling. Alla försäkringsförmedlare står under Finansinspektionens tillsyn.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan