Beställ produkter

Om du beställer ett registreringsbevis i formuläret kan vi bara leverera det med post. Vill du ha det med e-post måste du beställa det i e-tjänsten Sök företagsfakta .

Du måste ha en svensk faktureringsadress för att kunna beställa. Du betalar med faktura och väljer mellan tre leveranssätt:

  • Post (porto tillkommer)
  • E-post (40 kr/produkt tillkommer) Det gäller historiska bevis och person produkterna; Bevis konkurs, Bevis näringsförbud, Bevis biträdesförbud och Bevis om utlandsbosatta personer uppdrag.
  • Produkter som kan beställas med bevis kostar 100 kr styck och skickas endast med post. Beviset är ett försättsblad som är undertecknat av handläggare.

Välj produkter (steg 1 av 3)

När du beställer personprodukter ska du skriva personnumret med sekelsiffra enligt formatet ÅÅÅÅMMDD-XXXX.

Fält markerade med * måste du fylla i.

Produkter
Org.nr/Personnr * Produkt * Antal * År Leveranssätt *