Post- och Inrikes Tidningar

Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) är ett officiellt kungörelseorgan på Internet. I PoIT publicerar myndigheter och andra information som enligt lag ska komma till allmänhetens kännedom.

Sök, läs och registrera kungörelser direkt. Du söker bland kungörelserna helt gratis och du betalar en lägre avgift när du lämnar in kungörelser via tjänsten. Världens äldsta tidning finns nu på webben.  I PoIT kungörs också sådant som regleras av bolagsordning, stadgar eller liknande förordnande. Du hittar exempelvis beslut om bygglov i Post- och Inrikes Tidningar.

Öppet dygnet runt

Kungörelserna på bolagsverket.se/poit uppdateras varje vardag utom midsommarafton, julafton och nyårsafton. Kungörelserna är tillgängliga dygnet runt utan kostnad, de är sökbara på webbsidan i två år från publiceringsdatumet med undantag för arvskungörelser som är sökbara i sex år.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan