Verksamt.se

Starta företag på verksamt.se! I e-tjänsten verksamt.se hittar du information, verktyg och e-tjänster från flera myndigheter. Verksamt.se är till för dig som driver eller vill starta företag.

Tjäna tid och pengar – gör dina ärenden på verksamt.se

Om din webbläsare inte kan visa filmen kan du ladda ner den i något av följande format H.264, WebM för att spela upp den i ett annat program.

Använd e-tjänsterna på verksamt.se när du ska starta enskild näringsverksamhet, aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Eller när du ska göra ändringar i ditt företag, exempelvis ändra styrelse eller postadress.

Verksamt.se utvecklas av flera myndigheter i samverkan.

E-tjänster på verksamt.se

Elektroniska bankintyg

På Verksamt.se lämnar banker elektroniska bankintyg till dem som ska starta företag. För att kunna lämna elektroniska bankintyg måste banken bli godkänd av oss. Läs mer på sidan om elektroniska bankintyg.

Elektroniska bankintyg

Fullmakt

Din kund kan ge dig en fullmakt och med stöd av den kan du skriva under anmälan till Bolagsverket. Det gäller ärenden som skickas in med post och via e-tjänsten Företagsärenden för ombud.

Fullmakt

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan