Vi har stängt e-tjänsten Lämna årsredovisning

Lämna årsredovisning - e-tjänsten där du på elektronisk väg har kunnat skicka in din årsredovisning med revisionsberättelse och fastställelseintyg till oss - är stängd. 

Skicka årsredovisningen i ett brev

Du har idag igen möjlighet att på digital väg kan skicka in din årsredovisning. Skicka därför in din årsredovisning i ett brev till:

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall

E-post i sista sekunden

Om du är ute i sista sekunden och osäker på om din årsredovisning kommer att hinna fram i tid med vanlig post, kan du e-posta kompletta handlingar, underskrivna av rätt personer, till arsredovisning@bolagsverket.se

Filformatet bör vara pdf för att säkerställa att vi kan öppna och läsa den bifogade filen.

Men du måste samtidigt skicka handlingarna med vanlig post eftersom årsredovisningen ska vara en bestyrkt kopia. Dessutom ska underskriften av ledamot eller vd i fastställelseintyget vara i original.

Om de e-postade handlingarna är felaktiga, ofullständiga eller om vi inte kan öppna och läsa innehållet i den bifogade filen, kan företaget få betala förseningsavgiften även om handlingarna har kommit in till oss i rätt tid.

Att tänka på när du e-postar din årsredovisning

  • Skicka endast en årsredovisning per e-brev.
  • Skicka handlingarna som bifogad fil.
  • Skriv företagets organisationsnummer i ämnesraden.
  • Skicka samtidigt årsredovisningen med vanlig post.

Årsredovisningsguiden

Ny lösning för att digitalt skicka in årsredovisning

I juli 2016 fick Bolagsverket uppdraget från regeringen att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. I mars 2018 ska tjänsten finnas på plats. Läs mer om uppdraget och arbetet på sidan digital ingivning av årsredovisning.

Digital ingivning av årsredovisning

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan