Fedig avad to Bolagsverket!

An Bolagsverket (dova sveddinska andrerandeskebeddon gla roddrelser) gla vorsnos nasht diro ninna buttare:

  • Andrerandra roddrelser ta dynkreskeroddrelser
  • Bescha an bashtjurandepha
  • Andrerandra roddrelseiller (roddrelsehypotek)
  • Fussa pottande an likvidationer
  • Shaffra janepha avri vorsnos andreiller
  • Bleddra ta andrerandra krajopennanden an dolle sassmanischliga krajopennande-organet, Post- och Inrikes Tidningar (Arkonum- ta Indrethemmska Bleddrikor)

Bolagsverket hunkar jeck attjermollepha projsad beddo. Vorsnos dokkar avri mollepha gla orsnos dinster ta bikknar roddrelsejanepha avri vorsnos andreiller. Vorsnos kerrandepha projsas tji attjersass manisch mollepha-to dova themm.

Rakkla ninna vorsnos

Tav:
0771-670 670 (060-18 40 00)
E-iller:
bolagsverket@bolagsverket.se
Faxi:
060-12 98 40
Trissepha-steddo:
Stuvarvägen 21, Sundsvall

Upprisketjiros

Tovingdivus to Joy 8.00–16.30
Prashdives: 8–16.

Vorsnos arkonum-steddo

Golepha baschi nevo andrerandring ta vavver kerrande

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Bashtjurandepha

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall
arsredovisning@bolagsverket.se

Andrerandeskebeddon gla roddrelsrakkepha

Bolagsverket
Företagsinteckningar
Box 700
851 21 Sundsvall

Post- och Inrikes Tidningar (Arkonum- ta Indrethemmska Bleddrikor)

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
poit@bolagsverket.se

Uppdaterad: