Buorisboahtem Oassesiebrredåjmadahkaj, Bolagsverket!

Oassesiebrredåjmadagán, Bolagsverket, (svieriga registardimfábmudahka vidnudagájda) máhtá buojkulvissan:

  • registardit vidnudagájt ja siebrijt
  • rádjat jahketjielggidimijt
  • registardit vidnudakhypotehkajt
  • oadtjot märrádusájt vidnudakhiejtedimijs
  • åhtsåt diededimijt mijá regisstarijn
  • låhkåt ja registardit guládusájt almulasj guládimorgánan, Påvsstå- ja Sisrijkak Tidniga.

Oassesiebrredåjmadahka, Bolagsverket, mávseduvvá máksusij. Mávsov dievnastusájs válldep ja vuobddep vidnudakdiededimijt mijá regisstarijs. Mijá dåjma ij värrobiednigij mávseduvá.

Válde mijájn aktavuodav

Telefåvnnå:
0771-670 670 (060-18 40 00)
E-påvsstå:
bolagsverket@bolagsverket.se
Fáksa:
060-12 98 40
Guossimadrässa:
Stuvarvägen 21, Sundsvall

Rahppot

Mánnodagás duorastahkaj: 8.00 – 16.30
Bierjjedagá: 8.00 – 16.00

Mijá påvsståadressa

Diededibme ådåregistardibmáj ja rievddadibmáj

Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Jahketjielgggidime

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall
arsredovisning@bolagsverket.se

Vidnudakhypotehkaj tjálestimfábmudahka

Bolagsverket
Företagsinteckningar
Box 700
851 21 Sundsvall

Post- och Inrikes Tidningar

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
poit@bolagsverket.se

Uppdaterad: