Starta företag (lättläst)

När du ska starta ett företag
måste du bestämma
vilket slags företag du vill ha,
vilket namn företaget ska ha och
registrera företaget hos Bolagsverket.

Hjälp med att starta företag

Starta företag-dag

På en starta företag-dag
får du information
från Bolagsverket
och flera andra myndigheter.

Starta företag-dagen (verksamt.se)

Verksamt.se

På webbplatsen verksamt.se
kan du få hjälp med
vad du behöver göra
och tänka på
när du ska starta företag.

Verksamt.se

Välj vilket slags företag du vill starta

När du ska starta ett företag
måste du välja
vilket slags företag
du vill ha.

Här är några olika exempel på företag:

  • enskild näringsverksamhet (enskild firma)
  • aktiebolag
  • handelsbolag
  • kommanditbolag
  • ekonomisk förening.

Enskild näringsidkare (lättläst)

Aktiebolag (lättläst)

Handelsbolag (lättläst)

Ekonomisk förening (lättläst)

Välj företagsnamn

Du måste också välja
vad ditt företag ska heta.
Det finns många regler om företagsnamn.
Ditt företagsnamn får till exempel
inte vara för likt ett annat företags namn.

Du kan göra en första kontroll
om det namn du vill ha på företaget
är ledigt.
Gå in på verksamt.se
och skriv in namnet.

Sök företagsnamn (verksamt.se)

Det är Bolagsverket som bestämmer
om du får ha det företagsnamn
som du önskar.

Företagets namn (lättläst)

Registrera hos Bolagsverket

När du ska registrera företaget
hos Bolagsverket
ska du skicka in papper till oss
elektroniskt eller med post.

Gå in i e-tjänsten på verksamt.se eller
fyll i blanketten Nyregistrering
och skicka den till Bolagsverket.

Anmäl på verksamt.se

Blanketter och mallar

Avgift hos Bolagsverket

Du måste betala en avgift
när du registrerar företaget.

Avgiften är olika beroende på
vilken typ av företag du ska registrera
och om du ansöker
på verksamt.se eller
på en blankett.

Priser och avgifter

När är företaget registrerat?

När vi har fått din ansökan
kontrollerar vi
att alla nödvändiga uppgifter finns med.
Vi kontrollerar också
att företagsnamnet är ledigt.

Om något saknas eller
är oklart
kontaktar vi dig.

När allt är klart
får du ett registreringsbevis.
På registreringsbeviset
finns företagets namn, organisationsnummer
och andra viktiga uppgifter.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan