Föreningens namn (lättläst)

Ett bra namn på föreningen
gör det lättare
för era kunder och andra
att hitta föreningen.

Så här ska föreningens namn vara

Namnet måste vara olikt
andra företags eller föreningars namn.
Det betyder
att det inte får vara alltför likt namnen
på andra företag eller föreningar.

Namnet får inte vara likadant
som ett varumärke.

Ni får inte ha någon annans efternamn
i namnet på föreningen.

Man får inte luras med namnet.
Det betyder till exempel
att om ni vill ha ett namn
som visar på en viss verksamhet
måste ni också kunna göra det
namnet säger.  

När du har fått ett namn
godkänt och registrerat hos Bolagsverket
betyder det
att ingen annan får ha exakt samma namn
för samma verksamhet
som den ni har i er förening.

Regler för ekonomisk förening

Ordet ekonomisk förening eller ek.för.
ska finnas i namnet på föreningen.

Ordet bostadsrättsförening eller brf
ska finnas i namnet på bostadsrättsföreningar.

Är namnet ledigt?

Ni kan göra en första kontroll
om det namn ni vill ha på föreningen
är ledigt.
Gå in på verksamt.se
och skriv in namnet.

Sök företagsnamn (verksamt.se)

Det är Bolagsverket som beslutar
om ni får ha det namn
som ni vill ha.

Beskriv föreningens verksamhet

Ni måste beskriva
vad ni ska göra
i föreningen.

Exempel på verksamheter:

  • tillverkning och försäljning av hantverk
  • hunddagis
  • social verksamhet, exempelvis daglig verksamhet inom omsorgen
  • vård
  • skola.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan