Driva förening (lättläst)

När någon uppgift som finns registrerad
har ändrats
ska ni anmäla det till Bolagsverket.

Ändra så här

Ni som har en ekonomisk förening
eller en bostadsrättsförening
kan använda e-tjänsten i verksamt.se.

Anmäl på verksamt.se

Övriga slags föreningar
ska använda blanketten Ändringsanmälan.

Blanketter för fler föreningsformer

Glöm inte att betala avgift.
Läs vad det kostar på sidan Priser och avgifter.

Priser och avgifter

Föreningen har ny adress

Anmäl föreningens nya adress
både till Bolagsverket
och till Svensk Adressändring eller Skatteverket.

Styrelse

Anmäl om ni väljer nya styrelseledamöter eller
styrelsesuppleanter.

Nya stadgar

Anmäl om föreningen
har ändrat sina stadgar.
Stadgarna innehåller bland annat
namnet, verksamheten
och andra regler för föreningen.
Stadgarna är de grundläggande reglerna
för en förening.

Föreningen ska läggas ner

Anmäl om föreningen ska läggas ner.

Exempel på hur det går till att ändra

1. Du har en ny styrelseledamot.
2. Ändra på verksamt.se eller genom att skicka in blanketten Ändringsanmälan.
3. Betala avgiften.
4. Vi registrerar ändringen.
5. Du får en registeruppgift från oss.

Vilka uppgifter finns registrerade?

Ni kan själva kontrollera vilka uppgifter
som Bolagsverket har registrerat
om er förening.

Ni kan nå oss på olika sätt:

Sök i e-tjänsten på verksamt.se.

Verksamt.se

Sök i e-tjänsten Näringslivsregistret.

Näringslivsregistret

Ring till oss.
Vårt telefonnummer är 0771-670 670.

Skicka e-post till oss.
Vår adress för e-post är bolagsverket@bolagsverket.se

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan