Driva företag (lättläst)

När någon uppgift som finns registrerad
har ändrats
ska du anmäla det till Bolagsverket.

Ändra så här

Gå in i e-tjänsterna på verksamt.se eller
fyll i blanketten Ändringsanmälan
och skicka den till Bolagsverket.

Anmäl på verksamt.se

Blanketter och mallar

Glöm inte att betala avgiften.
Läs vad det kostar
på sidan Priser och avgifter.

Priser och avgifter

Företaget har ny adress

Anmäl företagets nya adress
både till Bolagsverket
och till Svensk Adressändring
eller Skatteverket.

Ny bolagsordning

Anmäl om aktiebolaget
har ändrat sin bolagsordning.
Bolagsordningen innehåller företagsnamn, verksamhet
och andra regler för ett aktiebolag.
Bolagsordningen är de grundläggande reglerna
för ett aktiebolag.

Ny styrelse eller revisor

Anmäl om företaget får nya styrelseledamöter,
styrelsesuppleanter, ordförande,
verkställande direktör eller revisor.

Företaget ska läggas ner

Anmäl om företaget ska läggas ner.

Exempel på hur det går till att ändra

1. Du har ett nytt företagsnamn.
2. Ändra företagsnamnet på verksamt.se eller genom att skicka in blanketten Ändringsanmälan.
3. Betala avgiften.
4. Vi registrerar ändringen.
5. Du får en registeruppgift från oss.

Vilka uppgifter finns registrerade?

Du kan själv kontrollera
vilka uppgifter
som Bolagsverket har registrerat om företaget.

Du kan nå oss på olika sätt:

Sök i e-tjänsten på verksamt.se.

Verksamt.se

Sök i e-tjänsten Näringslivsregistret.

Näringslivsregistret

Ring till oss.
Vårt telefonnummer är 0771-670 670.

Skicka e-post till oss.
Vår adress för e-post är bolagsverket@bolagsverket.se .

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan