Aktiebolag (lättläst)

Ett aktiebolag kan ha anställda och äga saker.
Du kan starta ett aktiebolag själv
eller tillsammans med andra personer.

Aktiekapital

Det kostar pengar
att starta ett aktiebolag, aktiekapital.
Ni som ska starta aktiebolaget
måste tillsammans ha minst  50 000 kronor
eller saker som är värda minst  50 000 kronor.

Aktiebok och aktieägare

Alla aktiebolag måste ha en aktiebok.
I aktieboken står namnen på alla
som har satt in pengar eller saker
i företaget
och fått aktier.
De kallas aktieägare.

Du kan förlora de pengar
eller saker
som du har satt in i aktiebolaget
om aktiebolaget går dåligt.

Starta aktiebolag (lättläst)

Styrelsen leder aktiebolaget

Alla aktiebolag ska ha en styrelse.
Styrelsen sköter aktiebolaget.
I styrelsen kan det finnas
en eller flera personer.
De kallas ledamöter.

Om det finns en eller två ledamöter,
ska det också finnas minst en suppleant
som reserv.
Suppleanten måste jobba
om ledamoten exempelvis är sjuk.

De som äger aktiebolaget, aktieägarna,
väljer vilka personer
som ska vara med i styrelsen.

De som äger aktier bestämmer

De som äger aktiebolaget ska träffas
minst en gång om året.
Det mötet kallas årsstämma.
Då ska de till exempel bestämma
vad som ska göras med företaget
och med eventuell vinst eller förlust.

Årsredovisning varje år

Varje år måste aktiebolaget skicka in sin årsredovisning
till Bolagsverket.
En årsredovisning är ett dokument
som visar om aktiebolaget
har gått bra eller dåligt under året.

Årsredovisningen måste ha kommit till Bolagsverket
inom sju månader
efter räkenskapsårets utgång.

Årsredovisningsguiden

Om årsredovisningen kommer in för sent
kan aktiebolaget få betala en eller flera förseningsavgifter.
Om årsredovisningen inte kommer in alls
riskerar aktiebolaget
att Bolagsverket beslutar om likvidation.
Det betyder
att aktiebolaget ska avvecklas.

Revisor?

En del aktiebolag måste ha en revisor.
Det kan vara
om aktiebolaget har många anställda.

Revisorn ska granska aktiebolagets årsredovisning
och bokföring.
Revisorn ska också granska
hur styrelsen och eventuellt den verkställande direktören
har skött aktiebolaget.
De aktiebolag som har en revisor
måste också skicka in en revisionsberättelse
tillsammans med årsredovisningen till Bolagsverket.
En revisionsberättelse är ett dokument
där revisorn berättar
om aktiebolaget och styrelsen.

Anmäl ändringar till Bolagsverket

När någon uppgift
som finns hos Bolagsverket
har ändrats
ska du anmäla det till oss.
Läs om ändringar
på sidan Driva företag.

Driva företag (lättläst)

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan