Bosättningskrav – kooperativ hyresrättsförening

Det finns krav på att en viss del av styrelsen i en kooperativ hyresrättsförening ska bo inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.

Följande måste bo inom EES:

  • verkställande direktören
  • minst hälften av styrelseledamöterna
  • minst hälften av styrelsesuppleanterna
  • minst en av de särskilda firmatecknarna (om sådan finns).

Uppfylls inte dessa krav kan föreningen söka dispens hos Bolagsverket. Läs mer om det på sidan Dispens bosättning - styrelsen, som handlar om aktiebolag, men även kan tillämpas på föreningar.

Dispens bosättning – styrelsen

En särskild delgivningsmottagare

Har föreningen inte någon behörig ställföreträdare som bor och är folkbokförd i Sverige ska styrelsen utse en särskild delgivningsmottagare. Den särskilda delgivningsmottagaren ska

  • bo och vara folkbokförd i Sverige
  • vara minst 18 år
  • inte ha förvaltare.

Föreningen ska anmäla den särskilda delgivningsmottagaren till Bolagsverket. Använd blanketten Särskild delgivningsmottagare, nr 918 .

Särskild delgivningsmottagare, nr 918 (223 kB)

Särskild delgivningsmottagare

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan