Stadgar – kooperativ hyresrättsförening

När du anmäler föreningen för registrering hos Bolagsverket ska du också skicka in föreningens stadgar.

Stadgarna är föreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

Vad måste stadgarna innehålla?

Stadgarna ska innehålla information om

 • föreningens namn
 • föreningens ändamål och verksamhet
 • styrelsen säte
 • avgifter och insatser som medlemmarna ska betala
 • grunderna för beräkning av hyran. Hyran fastställs sedan av styrelsen.
 • de grunder som ska gälla för avsättning av medel för att säkerställa underhållet av hus som föreningen äger (gäller föreningar enligt ägarmodellen).
 • antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt hur länge uppdragen ska gälla
 • antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter samt hur länge uppdragen ska gälla
 • föreningens räkenskapsår
 • vilka ärenden som ska finnas med på den ordinarie föreningsstämman
 • när och hur kallelsen till föreningsstämman ska ske och hur medlemmarna ska få andra meddelanden från styrelsen
 • hur vinsten ska fördelas och reglerna för detta
 • vad som ska hända med föreningens tillgångar om den avvecklas.

Hur skickar jag in stadgarna?                                   

Du måste skicka in en papperskopia av stadgarna till oss.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan