Anmäl din kooperativa hyresrättsförening för registrering

När du ska starta en kooperativ hyresrättsförening måste du anmäla det till Bolagsverket. Anmälan måste ha kommit in till oss senast sex månader efter ni beslutat att bilda föreningen

Anmäl på blankett

Använd blanketten Nyregistrering, nr 904 , som du skickar in i original, när du gör din anmälan. Blanketten ska skrivas under av en styrelseledamot eller av den verkställande direktören.

Nyregistrering, nr 904 (304 kB)

Samtidigt som du anmäler föreningen till Bolagsverket ska du betala en avgift. Det kostar 1 400 kronor att anmäla en kooperativ hyresrättsförening.

Bilagor

Skicka alltid med bestyrkta kopior av dessa bilagor:

  • föreningens stadgar, ett exemplar
  • ett protokoll som visar att föreningens medlemmar har antagit stadgarna och vilka som valts till ledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

På sidan Mallar kooperativ hyresrättsförening hittar du exempel på stämmoprotokoll.

Mallar Kooperativ hyresrättsförening

Skicka med dessa bilagor när de behövs:

  • en bestyrkt kopia av pass eller annan id-handling för varje person som inte är folkbokförd i Sverige.
  • tillstånd från Bolagsverket – när styrelsen inte uppfyller kraven på bosättning. Läs mer på sidan Dispens bosättning - styrelsen.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan