Ändra styrelse eller vd – kooperativ hyresrättsförening

Om föreningen ändrar styrelse, verkställande direktör eller särskilda firmatecknare måste du anmäla det till Bolagsverket.

Styrelsen utses av föreningsstämman och ändringen gäller från och med stämmans beslutsdatum.

Anmäl till Bolagsverket

Använd blanketten Ändringsanmälan, nr 914 när du ska ändra styrelsen. Samtidigt som du gör ändringen måste du betala en avgift. Det kostar 900 kronor att ändra styrelse i en kooperativ hyresrättsförening.

Ändringsanmälan, nr 914 (137 kB)

Egen avgång

Om du vill avgå som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller särskild delgivningsmottagare ska du meddela det till styrelsen. Styrelsen ska genast anmäla avgången till Bolagsverket och vid behov kalla till föreningsstämma för att göra ett kompletteringsavtal eller bestämma ett lägre antal styrelseledamöter eller styrelsesuppleanter.

Du kan själv anmäla din avgång till oss genom att använda blanketten Egen avgång ur styrelsen, nr 962 . Samtidigt som du gör din anmälan ska du betala en avgift. Det kostar 900 kronor att anmäla egen avgång.

Egen avgång ur styrelsen, nr 962 (220 kB)

Om anmälan bara gäller den särskilda delgivningsmottagaren kan du använda blanketten Särskild delgivningsmottagare, nr 918 . Samtidigt som du gör din anmälan ska du betala en avgift. Det kostar 900 kronor att ändra särskild delgivningsmottagare.

Särskild delgivningsmottagare, nr 918 (223 kB)

Utländska medborgare ska ändra efternamn

Du som är utländsk medborgare måste anmäla till oss när du byter efternamn. För övriga personer får vi automatiskt ändringar från Skatteverket.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan