Ändra säte – kooperativ hyresrättsförening

Du kan ändra styrelsens säte, alltså den kommun där föreningsstämman ska hållas. En sådan ändring innebär en ändring av stadgarna.

Anmäl till Bolagsverket

Använd blanketten  Ändringsanmälan, nr 914 när du ändrar säte. Samtidigt som du anmäler ändringen måste du betala en avgift. Det kostar 900 kronor att ändra säte i en kooperativ hyresrättsförening. Ändringen börjar gälla först när vi har registrerat den.

Ändringsanmälan, nr 914 (137 kB)

Tillsammans med anmälan skickar du in

  • ett föreningsstämmoprotokoll med beslut om ändring av stadgarna, normalt sett protokoll från två föreningsstämmor.
  • hela de nya stadgarna med det nya sätet

På sidan Mallar kooperativ hyresrättsförening hittar du exempel på stämmoprotokoll.

Mallar Kooperativ hyresrättsförening

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan