Ändra namn eller verksamhet – kooperativ hyresrättsförening

Vill du göra en namnändring på föreningen eller ändra verksamheten? Här kan du läsa om hur det går till.

Så går det till att ändra föreningens namn eller verksamhet

  1. Föreningsstämman beslutar att ändra namn eller verksamhet.
  2. Anmäl till Bolagsverket.
  3. Bolagsverket granskar och registrerar namnet.

1. Föreningsstämman beslutar att ändra namn eller verksamhet

Föreningsstämman beslutar om nya stadgar där det nya namnet eller verksamheten har skrivits in. Läs mer om föreningsstämmans beslut på sidan Driva kooperativ hyresrättsförening.

Tänk på att det finns speciella regler för vilket namn du kan välja.

Föreningens namn

2. Anmäl till Bolagsverket

Använd blanketten Ändringsanmälan, nr 914 . Samtidigt som du anmäler ändringen ska du betala en avgift. Det kostar 900 kronor att ändra namn eller verksamhet. Om du ska ändra både namnet och verksamheten och det är beslutat vid ett och samma tillfälle, betalar du bara den ena avgiften.

Ändringsanmälan, nr 914 (137 kB)

På sidan Mallar kooperativ hyresrättsförening hittar du exempel på stämmoprotokoll.

Mallar ekonomisk förening

3. Bolagsverket granskar och registrerar namnet och verksamheten

Vi granskar dina namnförslag eller beskrivningen av verksamheten. Om det är okej, registrerar vi det nya namnet eller verksamheten. När detta är gjort får du en registreringsuppgift och ett exemplar av stadgarna med posten. Ändringarna gäller från och med Bolagsverkets registreringsdatum.

Registret mot penningtvätt

Tänk på att du kan behöva anmäla föreningen till registret mot penningtvätt.

Registret mot penningtvätt

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan