Avveckla kooperativ hyresrättsförening

Vill du inte driva den kooperativa hyresrättsföreningen vidare? Det finns fyra olika sätt att avveckla föreningen.

Avveckla genom:

  • likvidation
  • konkurs – om föreningen är på obestånd, alltså inte kan betala sina skulder
  • fusion – föreningen går upp i en annan förening
  • att ta bort föreningen ur registret – om föreningen inte haft någon verksamhet eller anmält någon ändring till Bolagsverket under de senaste tio åren.

Läs mer om likvidation och fusion

Likvidation – ekonomisk förening

Fusion – ekonomisk förening

Upplösning utan likvidation

Det finns möjlighet att avregistrera en kooperativ hyresrättsförening som inte bedrivit någon verksamhet under de tio senaste åren. Ansökan om detta görs av en ledamot i styrelsen eller av den som är berörd.

Driver företaget fortfarande verksamhet?

Kontakta oss om du har frågor

Kontakta oss gärna för närmare information om avveckling av kooperativ hyresrättsförening.

Kontakta oss

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan