Driva ideell förening

När du driver en näringsdrivande ideell förening måste du anmäla ändringar till Bolagsverket. Kanske du vill ändra namnet, byta personer i styrelsen eller ändra den näringsdrivande verksamheten?

Här är några exempel på ändringar som ska anmälas

  • nytt namn på den ideella föreningen
  • nytt företagsnamn på den näringsdrivande delen av föreningen
  • näringsdrivande verksamhet
  • adress
  • styrelse.

Använd blanketten  Ändringsanmälan, nr 915 när du vill göra din ändring. Anmälan ska skrivas under av en styrelseledamot.

Ändringsanmälan, nr 915 (305 kB)

Vad kostar det?

Många av de ändringar du kan göra innebär att du får betala en avgift. På sidan Avgifter ideell förening ser du vad det kostar att ändra. Glöm inte att skriva vilken förening inbetalningen hör till. Skriv organisationsnumret och föreningens namn.

Avgifter ideell förening

Flytt till annat län

Att flytta till ett annat län räknas som en ändring och ska alltså anmälas till Bolagsverket.

Flytt till annat län innebär att föreningens näringsverksamhet avregistreras för det län där den hittills har bedrivits och nyregistreras i ett annat län. Företagsnamnet är bara skyddat i det län där verksamheten bedrivs. Det innebär att om det finns ett identiskt eller förväxlingsbart företagsnamn i det nya länet kan det bli nödvändigt för föreningen att byta namn på sin näringsverksamhet

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan