Medrevisor – ekonomisk förening

En röstberättigad medlem i en förening kan på en föreningsstämma föreslå att Bolagsverket ska utse en medrevisor som ska delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer i föreningen.

Att ansöka om att Bolagsverket ska utse en medrevisor kostar ingenting. Men föreningen ska ersätta medrevisorn för dennes arbete.

Ett förslag om medrevisor kan behandlas på en föreningsstämma där

  • revisor ska väljas
  • det framgår av kallelsen att ett sådant förslag ska behandlas.

Om

  • en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen eller
  • minst en tredjedel av de på stämman närvarande röstberättigade.

röstar för förslaget om medrevisor, ska styrelsen inom en vecka från stämman ansöka om att Bolagsverket utser en medrevisor. Om styrelsen inte ansöker om detta får istället en röstberättigad medlem ansöka.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan