Revisor – ekonomisk förening

En ekonomisk förening måste ha minst en revisor som väljs av föreningsstämman om inte något annat är bestämt i stadgarna. När du startar föreningen behöver du inte anmäla någon revisor till Bolagsverket.

När två räkenskapsår har gått måste du löpande kontrollera om föreningen uppfyller vissa villkor som gör att en revisor ska registreras hos oss på Bolagsverket. Läs om villkoren på sidan Ändra revisor – ekonomisk förening.

Ändra revisor – ekonomisk förening

Vem kan vara revisor?

En revisor ska

  • ha den insikt och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av föreningens verksamhet krävs för att kunna genomföra uppdraget
  • vara minst 18 år
  • inte vara försatt i konkurs eller ha näringsförbud
  • inte ha förvaltare.

Om föreningen är större krävs

  • en auktoriserad revisor
  • inte att revisorn bor inom EES.

Jäv får inte förekomma

Revisorn får inte vara

  • styrelseledamot
  • styrelsesuppleant
  • gift, sambo eller nära släkt med någon i styrelsen.

Däremot får revisorn vara medlem i föreningen.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan